ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στόχος μας είναι η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας να γίνεται μέσω της καταλληλότερης μεθόδου, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες πανεπιστημιακού επιπέδου με πολυετή εμπειρία στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και σε άτομα όλων των ηλικιών

Αγγλικά μέσω Skype

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Φροντίζουμε ώστε να αναπτύσσονται όλες οι γλωσσικές δεξιότητες κάθε μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, δίνουμε τη δυνατότητα εξάσκησης και ανάπτυξης μέσω:

 • προφορικού λόγου

 • γραπτού λόγου

 • παρουσίασης εργασιών

 • δημόσιας ομιλίας

 • ακουστικής δεξιότητας

 • κατανόησης γραπτού λόγου.

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Δανειστική Βιβλιοθήκη

 • Επιπλέον εξάσκηση της διδακτέας ύλης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου

 • Ενισχυτική Διδασκαλία

 • Εξετάσεις Προσομείωσης

 • Ατομική καρτέλα παρακολούθησης προόδου (Profiles)

 • Εκπαιδευτικά Projects

 • Συνεχής ενημέρωση γονέα-κηδεμόνα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

01. Αγγλικά μέσω Skype

02. Μεταφράσεις

03. Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά

04. Δωρεάν Υλικό

05. Μέριμνα για άτομα με ειδικές ανάγκες

espa credits