ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ

01. Φιλοσοφία

Στόχος μας είναι η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας να γίνεται μέσω της καταλληλότερης μεθόδου, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Εντοπίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και επικεντρωνόμαστε σε αυτές. Αυτό επιτυγχάνεται, δημιουργώντας ολιγομελή τμήματα των 7 έως 10 ατόμων και φροντίζοντας να διδάσκουν σε καθένα από αυτά 2 καθηγητές. Έτσι πετυχαίνουμε ο εκπαιδευόμενος να αγαπήσει τη γλώσσα και να ανακαλύψει τις γλωσσικές του ικανότητες.

Παρέχουμε σύγχρονες, μοντέρνες, φιλικές και άνετες αίθουσες δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσω σύχρονων οπτικοακουστικών μέσων.

02. Εμπειρία

Το κέντρο Αγγλικής Γλώσσας English Land ιδρύθηκε το 2012.

Οι καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες πανεπιστημιακού επιπέδου με πολυετή εμπειρία στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και σε άτομα όλων των ηλικιών.

Η αγάπη τους για την εκπαίδευση και τα παιδιά αποτελεί το βασικό κίνητρο για τη συνεχόμενη εξέλιξη τους μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων και ειδικών μαθημάτων.

03. Δεξιότητες

Φροντίζουμε ώστε να αναπτύσσονται όλες οι γλωσσικές δεξιότητες κάθε μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα, δίνουμε τη δυνατότητα εξάσκησης και ανάπτυξης μέσω:

- προφορικού λόγου
- γραπτού λόγου
- παρουσίασης εργασιών
- δημόσιας ομιλίας
- ακουστικής δεξιότητας
- κατανόησης γραπτού λόγου.

04. Παροχές

- Δανειστική Βιβλιοθήκη
- Επιπλέον εξάσκηση της διδακτέας ύλης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
- Ενισχυτική Διδασκαλία
- Εξετάσεις Προσομείωσης
- Ατομική καρτέλα παρακολούθησης προόδου (Profiles)
- Εκπαιδευτικά Projects
- Συνεχής ενημέρωση γονέα-κηδεμόνα