Το κέντρο μας λειτουργεί σε έναν σύγχρονο χώρο κατασκευασμένο σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας κτιρίων, αποτελούμενο από τεχνολογικά εξοπλισμένες αίθουσες και άνετο χώρο αναμονής.