Αγγλικά μέσω Skype

Δίνεται η δυνατότητα να καλύψετε οποιαδήποτε μαθησιακή ανάγκη έχετε  και να προσαρμόσετε τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.